Tüm Vücut Vibrasyon Tedavisi 
 
Platform üzerinde yapılan tedavinin
•   Kemik mineral yoğunluğunun korunması veya arttırılmasında
•   KAS GÜCÜ korunmasında ve arttırılmasında
•   DENGE ve mobilitenin sağlanmasında
•   Düşme ve düşme ile ilişkili yaralanma riskinin azaltılmasında
•   Yaş ile ilişkili artiküler kartilaj harabiyetini azaltmada
•   Doku perfüzyonunu arttırmada etkili olduğu gösterilmiştir
 
Tüm vücut titreşim platformu üzerinde ayakta durulduğunda vibrasyonun yönü, frekansı, amplitüd ve ivme ile belirlenen vibrasyonun büyüklüğü göz önüne alınarak giderek artan yoğunlukta, arada dinlenme periodları olacak şekilde tüm vücut titreşim egzersizi programı düzenlenmektedir.
 
Literatür verileri incelendiğinde tüm vücut titreşiminin yaşlıda, kemik mineral yoğunluğu düşük bireylerde ve erişkinlerde,  fiziksel bozukluğu olan çocuklarda kemik yoğunluğunun korunmasında ve arttırılmasında etkili olduğu gösterilmiştir.
 
 Vibrasyon uyarısının; kemikteki perfüzyonu arttırmak ve mekanotransduksiyonu uyarmak için yeterli mekanik yüklenmeyi sağladığı ve kemik yapımını uyardığı ayrıca tüm vücut titreşiminin kemiğin yeniden yapılanmasını indirekt olarak endokrin sistem yoluyla etkilediği ileri sürülmektedir. Bu etkisinin doku perfüzyonu, sistemik hormonlarda değişimler ve/veya direk mekanik stimulasyon yoluyla olabileceği düşünülmektedir.
Whatsapp İletişim Hattı